Kvälls köror                                               Kvälls köror 14.6 / 5.7 / 2.8 / 15.9

                                     ALLA MED                                               

                                      Ahs köran 

  I årets Ahs köra deltog 53 personer, 28 från Mopoklubben Racerborg och därmed vann vi vandringspriset. Tack till alla som deltog.                                                  

                       Ungdoms verksamhet 

Ungdoms verksamheten kör igång 30.8 kl.17-19 som förut. Alla gamla och nya ungdomar välkomna.                                                                   

                                          Lotteriet           

Klubbens öppet hus i samband med Tenala dagen, huvudvinsten vanns av Lasse Nyström 150 euros presentkort till Kasnäs. Korgen vanns av Tore Lindbeg värde 50 euro. Tack alla för visat intresse.                          

                                Dam verksamhet 

Mopoklubbens styrelse vill bredda klubbens verksamhet med aktiviteter som främst riktar sig till klubbens kvinnliga medlemmar. Ett första planeringsmöte hålls 10.3.2022 kl. 17.00 i Lofthuset ( Rådsbyvägen15) under ledning av Mia Skogberg- Österholm. Vi hoppas så många som möjligt ställer upp och kommer med ideer och berättar om sina intressen. Kafffeservering. Välkomna!                               

                                                                                         

 

                                                

                                                                

                                   Hemsidan

De största förändringarna är att alla gamla evenemang med bilder har samlats under menyn " Arkiv" och vi har skrivit ett helt nytt avsnitt under menyn " Klubben". Det största jobbet har varit att gruppera om och gallra materialet i " Arkiv". Avsnittet "Klubben" är avsett för utomstående och ska fungera som presentation av klubben. Här vill vi veta om något borde läggas till eller om här finns något som är fel eller onödigt. Avsnittet "Arkiv" är inte riktigt klart än. En del köror och evenemang saknas helt, en del saknar bilder och en del saknar datum. Det som finns under menyn "Bilder" kommer vi att flytta till "Arkiv" när vi vet datum. Vi hoppas på svar på följande frågor:

Under menyn "Bilder":

. Till vilka händelser hör "Bilder från olika köror" och när var händelserna?

. När var "Hemliga köran"?

. När var "Gokart i Tenala"?

. När var "Gokart i Hangö"?

. När var "Bjärnå köran"?

Under menyn "Arkiv":

. Har du bilder från Lofthus-projektet?

. Har du bilder från köror eller evenemang ( med datum) som saknas i " Arkiv"? Självklart är också alla andra kommentarer mycket välkomna. Säg gärna vad du tycker att är bra eller vad som borde förbättras.

Skicka dina kommentarer eller ditt material till Kenneth (tel:040-7079371, e-post: grahnkenneth67@gmail.com senast 30.9.2021