Om du vill ansöka om medlemskap i mopoklubben skall du klicka på

e-post adressen, sen fyller man i ( namn,adress,tel,e-post,födelsedat.)

sen klickar man iväg de.

Ansökan om medlemskap i Mopoklubben Racerborg

 

Namn:..................................................................................

Adress:................................................................................

Telefon:...............................................................................

E-Post:................................................................................

Födelsedatum:................................................................... 

Ansökningsdatum .......................................................................        

Medlemsavgiften är 25€/år

Familjeavgift       är 35€/år

 

Medlemsavgiften betalas till kontonummer

FI 12 40550010848915

Ansökan skickas till E-Post (klicka på e-post adressen)

kristina.forsstrom@pp2.inet.fi