Ansökan om Medlemskap 

Ansökan om medlemskap i Mopoklubben Racerborg

 

Namn:..................................................................................

Adress:................................................................................

Telefon:...............................................................................

E-Post:................................................................................

Födelsedatum:................................................................... 

Ansökningsdatum .......................................................................        

Medlemsavgiften är 25€/år

Familjeavgift       är 35€/år

 

Medlemsavgiften betalas till kontonummer

FI 12 40550010848915

Ansökan skickas till E-Post:

grahnkenneth67@gmail.com