Klubben

Mopoklubben Racerborg r.f. grundades år 2008 och har småningom vuxit till att i dag ha ca. 300 medlemmar. Medlemmarnas ålder varierar mellan 13 och 85 år men intresset för motorer och teknik är gemensamt för alla.

Föreningens syfte är att ta tillvara och renovera gamla mopeder. För det här ändamålet finns till medlemmarnas förfogande en verkstad med arbetsbänkar, verktyg och utrymmen för sandblästring, målning, slipning, svetsning osv. På tisdagskvällarna fylls verkstaden av skolungdomar som jobbar under ledning av äldre medlemmar.

Klubben fungerar också som en träffpunkt. På de så kallade klubbkvällarna (tisdag, torsdag och söndag) samlas många medlemmar i klubbens kaffehörna bara för att umgås eller för att ta en paus i arbetet.

I det så kallade Lofthuset finns bastu och fest- eller mötesutrymme att hyra.

Klubben erbjuder också förvaringsutrymme för fordon.

 

Till verksamheten hör förutom klubbkvällarna också mopedutfärder (länk till bild) och andra evenemang såsom julfester, utedagar, lopptorg, teaterbesök och resor till bland annat mässor och utställningar

Historik

Föreningen grundas

Det hela började med att några mopedintresserade beslöt att tillsammans börja renovera gamla mopeder. Man samlades på torsdagskvällarna i ett litet rum i Pojo Hembygdsförening i Skarpkulla. Ganska snart beslöt man att grunda en förening. Föreningens ansökan om registrering lämnades in 25.4.2008. och 10.9.2008 godkände Patent- och registerstyrelsen ansökan och registrerade föreningen. Den första styrelsen bestod av Torsten Dahlström, Erik Lindhom, Niklas Hinds, Michael Lönnberg, Hannu Larinen, Bengt Fagerlund, Börje Skogberg och Fredrik Ekholm. Till ordförande valdes Börje Skogberg.

 

Nya utrymmen

Medlemmarna blev snabbt fler och redan under det första året steg medlemsantalet till ca. femton personer. Det blev aktuellt att se sig om efter en ny lokal. Föreningen hyrde 1.11.2008 gamla Manners kafé i Pojo av kommunen. Lokalen var 50m2 stor men även den blev snabbt för liten. Igen fick man börja leta efter en ny lokal. Styrelsen fick höra att det före detta svinstallet i Gennarby stod tomt. Den 3 oktober 2010 åkte föreningen till Gennarby för att titta på lokalen. Man slog till direkt. Beslut om att hyra lokalen i Gennarby togs vid ett extra medlemsmöte på plats och kontraktet undertecknades 1.11.2010. Renoveringsarbetet började genast med talkokrafter och 17.12.2010 kunde man fira julfest i nyrenoverade utrymmen.

 

Verkstaden kompletteras

Genast efter julfirandet i de nya utrymmena började man inreda verkstaden. En del verktyg kom med i flytten från Pojo men mycket saknades. Verkstadens utrustning har sedan dess varje år småningom förbättrats med hjälp av frivilligarbete, donationer och bidrag främst från Tenala Sparbanksstiftelse.

 

Sociala aktiviteter

Till att börja med var Verkstaden och ”Kaffehörnan” öppen för medlemmarna två gånger i veckan men snart utökades ”klubbkvällarna” till tre gånger i veckan. Redan från början ordnade föreningen mopedutflykter, så kallade ”köror”, för medlemmarna. De första utflykterna gjordes i näromgivningen men redan 2010 gjordes den första utlandsresan. Klubben deltog i mopedträffen (Melstaträffen) i Borlänge i Sverige. Sedan dess har det varje år ordnats både traditionella och spontana ”köror” samt en längre utfärd. Förutom mopedutflykter har klubben ordnat resor till intressanta evenemang och platser (se "Arkiv")

 

Mera utrymme

Hösten 2011 hyrde föreningen andra delen av klubbhuset, som fungerade som häststall. Hästarna flyttade ut och renoveringen påbörjades genast. Arbetet gjordes igen med talkokrafter och finansieringshjälp fick man av så kallade EU-pengar (Europeiska landsbygdsfonden) och av Tenala Sparbanksstiftelse. Utrymmet används i dag till fordonsförvaring.

 

Ordförandebyte 

På årsmötet 2013 meddelade Börje Skogberg, som hade fungerat som föreningens ordförande sedan grundandet, att han ville ge uppdraget vidare. Till ny ordförande valdes Leif Lindman. Han skötte ordförandeskapet i ett år och efterträddes 2014 av Kenneth Grahn, som svingat klubban sedan dess.

 

Följe- eller Servicebil

Gamla mopeder är inte alltid så pålitliga och det är inte ovanligt att någons moped går sönder under köran. När tillfället kom beslöt klubben skaffa en egen service/följebil. Bilen var en Ford Transit av årsmodell 1966 som fungerat som ambulans i Koverhars stålfabrik (FN Steel). Bilen hade inte använts på länge och var naturligtvis inte längre i bästa skick. Renoveringen påbörjades på våren 2013 och tog hela vintern. Klubbens medlemmar bidrog igen med många timmar frivilligarbete. Till påsken 2014 var den besiktad och klar för sin första utfärd. Sommaren 2015 var bilen med på sin första utlandsresa till Sverige.

 

Lofthuset

Småningom växte igen behovet av mera utrymme. Föreningens utrymmen upptogs av verkstaden och fordonsförvaringen och det blev jobbigt att röja plats för möten och fester i samma utrymmen. Nu föll blickarna på ett gammalt uthus, som stod på samma tomt. Man kom överens om hyran med hyresvärden och byggprojektet kunde påbörjas. Planering och förberedelser gjordes under år 2016 och 16.01.2017 samlades ”talkogänget” för första gången och påbörjade det gamla uthusets ombyggnad till en vinterbonad möteslokal. Än en gång ställde medlemmarna upp med frivilligarbete och det arbetsdryga projektet, som krävde över 3000 talkotimmar, kunde avslutas redan samma höst. Europeiska landsbygdsfonden, Tenala Sparbanksstiftelse och Sophie von Julins stiftelse bidrog med finansieringshjälp.

 

Långtradarsläpet

På hösten 2017 var det dags för nästa projekt. Transporten av mopeder till köror utanför näromgivningen hade för det mesta skötts med skåpbilar och personbilssläp. När klubben erbjöds ett långtradarsläp såg man möjligheten att göra mopedtransporterna enklare. Släpet hade stått oanvänt en tid och efter en konditionsgranskning och uppskattning av arbete och kostnader togs beslut om att påbörja reparationen. På sommaren 2018 kunde släpet besiktigas och på hösten var släpet med på "Esboköran".. 

 

Ungdomsverksamheten

Såsom i de flesta föreningar är medelåldern också i mopoklubben hög och att rekrytera yngre medelmmar är inte enkelt. När en förälder till en skolelev i Höjdens skola på hösten 2018 tog kontakt och frågade om klubben kunde erbjuda hobbyverksamhet för skoleleverna, nappade styrelsen på förslaget och beslöt att ta emot ungdomar en gång i veckan och låta dem meka med sina mopeder i verkstaden. Äldre medlemmar ställde upp och stod för övervakning och rådgivning. Verksamheten har fortsatt sedan dess och väckt uppskattning både inom och utanför klubben.