KONTAKT UPPGIFTER

 

STYRELSEN

Mopoklubben Racerborg r.f.           FO-nummer: 2670135-8

Adress: Rådsbyvägen 18, 10520 Tenala, Finland

E-post: mopoklubben.raseborg@outlook.com

 

Kenneth Grahn Ordförande  040-707 9371
Magnus Malm Viceordförande 0500-972 918
Kent Gustafsson Sekreterare 040-504 5171
Carl-Johan Sandberg Kassör 0400-473 307
Börje Skogberg   040-563 9329
Leif Lindman   0400-840 390
Patrik Grahn   0400-931 052
Hans Österholm   040-621 5283

Mia Skogberg-Österholm                                                       040-7082061

Uthyrning av Lofthuset 

Börje Skogberg    tel. 040-563 9329  e-post: borgeskogberg@hotmail.com

Fordonsförvaring:                       

Carl-Johan Sandberg    tel. 0400-473 307 e-post: carl-johan.sandberg@myhome.fi

Klubbprylar:  

Kenneth Grahn  tel. 040-707 9371 e-post: grahnkenneth67@gmail.com

Automobilhistoriska Sällskapets (AHS) museifordonsgranskare:

Börje Skogberg tel. 040-563 9329 e-post: borgeskogberg@hotmail.com

Kenneth Grahn tel. 040-707 9371 e-post: grahnkenneth67@gmail.com