Kontakt

Mopoklubben Racerborg r.f.           FO-nummer: 2670135-8

Adress: Rådsbyvägen 18, 10520 Tenala, Finland

E-post: mopoklubben.raseborg@outlook.com

Styrelsen

Kenneth Grahn Ordförande  040-7079371
Magnus Malm Viceordförande 0500-972918
Kent Gustafsson Sekreterare 040-5045171
Carl-Johan Sandberg Kassör 0400-473307
Börje Skogberg   040-5639329
Leif Lindman   0400-840390
Patrik Grahn   0400-931052
Hans Österholm   040-6215283
Mia Skogberg-Österholm   040-7082061

 

 

Uthyrning av Lofthuset:  

Börje Skogberg    tel. 040-563 9329  e-post: borgeskogberg@hotmail.com

Fordonsförvaring:                       

Carl-Johan Sandberg    tel. 0400-473 307 e-post: carl-johan.sandberg@myhome.fi

Klubbprylar:  

Kenneth Grahn  tel. 040-707 9371 e-post: grahnkenneth67@gmail.com

Automobilhistoriska Sällskapets (AHS) museifordonsgranskare:

Börje Skogberg tel. 040-563 9329 e-post: borgeskogberg@hotmail.com

Kenneth Grahn tel. 040-707 9371 e-post: grahnkenneth67@gmail.com