Nyhetsbrev.

"Här publicerar vi månatligen ett sammandrag av de senaste händelserna i klubben. Meningen är att de klubbmedlemmar som inte regelbundet besöker klubben kan följa med klubbens verksamhet via hemsidan. Mera information om verksamheten finns i styrelseprotokollen som finns till påseende i klubben".