Nyhetsbrev.

"Här publicerar vi månatligen ett sammandrag av de senaste händelserna i klubben. Meningen är att de klubbmedlemmar som inte regelbundet besöker klubben kan följa med klubbens verksamhet via hemsidan. Mera information om verksamheten finns i styrelseprotokollen som finns till påseende i klubben".

                                     September 2023

AHS köran kördes2.9. Start och mål var på ABC i Lojo. Rutten var ca. 60 km lång och gick på småvägar norr om Lojo. Köran samlade 30 deltagare varav hälften var från Mopoklubben Racerborg.

Omkring 10 mopobönor besökte 7.9. Susann Björqvists trädgård och fick smaka på trädgårdens produkter.

Flitiga medlemmar ställde upp på talko 11.9. Lofthuset målades och brädfodringen som tidigare blev på hälft slutfördes. I verkstaden installerades utrustning för tvätt av motordelar.

Klubben deltog 12.9. i Karis svenska högstadiums föreningsdag. Omkring 60 elever hörde klubbens presentation och fick skruva på förgaseare och tändning.

Kvällsköran 17.9. gick till Vesterberget i Öby. Väl framme fick de 18 deltagarna njuta av den fantastiska utsikten ända till Hangö.

                                                                

                                     Oktober 2023

Verksamheten har löpt på i bekanta spår. Klubbkvällarna med ungdomskvällar och mopobönornas träffar har fortsatt som vanligt och arbetsbänkarna i verkstaden har varit i flitig användning.

Klubben deltog inte den här gången i den traditionella Esboköran. Intresset var lamt på grund av den sena tidpunkten på året med ruskigt väder.

En uppskattad nyhet varbastu- och biljardkvällen som ordnades 6.10. Kvällen lockade 14 medlemmar.                                                             

 

                                    Novemberg 2023

Verksamheten har löpt på i bekanta spår. Klubbkvällarna har fortsatt som vanligt.

Arbetsbänkarna i verkstaden har varit mycket upptagna och styrelsen uppmanar alla som inte regelbundet jobbar med sina mopeder att ge plats åt andra.

Klubben besökte 24.11 Tryckeriteatern i Karis och såg farsen "Hemvärn och påssjuka" 39 personer deltog.

Styrelsen har påbörjat förberedelserna inför julfesten som ordnas 16.12.