Klubbens årsmöte hålls söndagen den 17.2. kl. 16:00 i Lofthuset

Lördagen den 30.3. är det veteran fordons marknad i Västerås Sverige. Klubben ordnar en resa dit. Pris ca. 130 - 150 euro per person. Anmälning samt mera info ger Kenneth tel. 040 707 9371. Anmälan senast 3.2.

Sommarens långköra i år ska bli i Finland (Sibbo - Borgå).  Mera info senare.


 

LOFTHUSET går att hyra för tex Möten, Fester eller Bastukvällar.

Vidare info angående hyrning fås av

Börje tel. 040 563 9329