Lördagen den 14.3 ordnas det en bussresa till Tytyri gruvmuseum i Lojo guidening på svenska. Sen kommer vi tillbaks via päiväkumpu i Karislojo där har vi mat. Pris ca. 40 euro per person. Anmälan till Kenneth tel 0407079371 senast 1.3 

 

 

Det börjar åter vara dags att betala medlemsavgiften för år 2020. Som är 25€ eller 35€ familjeavgift. Den som hyr moped plats i klubben så är det 50 euro per moped, likaså förvarings hyllan i förrådet 25€ per hylla. Betalas till konto FI 1240550010848915 senast 19.1 

 

 

 

Det har på senaste tiden varit ont om s.k. arbetsbänkar i mopoklubbens verkstad. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att använda verkstaden, ber styrelsen dem som inte aktivt jobbar på sina mopeder att inte reservera arbetsbänkarna, utan ge plats åt flitigare användare. Som riktlinje beslöt styrelsen att man ska använda verkstaden minst en gång i veckan om man vill ha sin moped på en arbetsbänk.

 

LOFTHUSET  Går att hyra för tex Möten, Fester eller Bastukvällar.

Vidare info angående hyrning fås av

Börje tel. 040 563 9329