Verksamhetskalender 2024

- Februari 25.2 Årsmöte.

- Mars. 29.3 Påskträff.

- April. 28.4 Kvällsköra.

- Maj. 4.5 Classic Motorshow i Lahtis. 11.5 Tvåtaktssvängen.

- Juni. 1-2.6 Kasnäsköran. 8.6 Dagsköra. 23.6 Midsommarköran.

- Juli. 6.7 Loppis. 16.7 Kvällsköra. 27.7 Öppethus. 29.7-2.8 Klubbens långköra.

- Augusti. 15.8 Kvällsköra. 22-24.8 Juthbackamarknaden.

- September. 14.9 Ahs köran. 19.9 Kvällsköra.

- Oktober.

- November.

- December. 6.12 Självständighetsträff. 14.12 Julfest.

               " Vissa ändringar kan ske under året"